Privacyverklaring
MOHAGANA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MOHAGANA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Activiteiten waar je aan deelneemt bij MOHAGANA zoals counselling, coaching en NPMDT trajecten

  • Je bankrekeningnummer als je diensten van MOHAGANA afneemt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mohagana.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

MOHAGANA verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Of direct via normaal mailverkeer te communiceren
– Je te kunnen bellen indien dit strikt noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te kunnen appen of sms-en als er b.v. een consult wordt afgelast vanwege weeroverlast
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren

MOHAGANA zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn afhankelijk van relevantie en noodzakelijkheid.

  • Namen, adressen en e-mailadressen van klanten
    De belastingdienst vraagt om facturen 7 jaar te bewaren.

Delen met anderen

MOHAGANA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek via cookies

MOHAGANA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Betaalformulieren

Meestal betaal je direct via iDEAL.
Of je krijgt een pdf-factuur toegezonden via de mail als je deelneemt aan een counselling, coaching of NPMDT traject.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of direct te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mohagana.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. MOHAGANA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

MOHAGANA

Monique Werners-Nazir

Sleutelbloem 20

8935 RP Leeuwarden

info@mohagana.nl