Innerlijke rust in beweging

Innerlijke rust in beweging

Innerlijke rust in beweging.

Vaak wordt aangenomen dat je, om echt een staat van innerlijke rust te bereiken, kalm en in gedachten verzonken moet zijn, moet zitten of zelfs liggen.

Maar je kunt op een veel dynamischer manier dezelfde resultaten behalen.

Misschien vind jij lichaamsbeweging een passender weg naar gemoedsrust, als je van het fysieke aspect van het leven houdt of je je heel gespannen voelt en energie moet verbruiken.

Herhaalde handelingen die je 20 minuten volhoudt, zullen meestal je gedachten tot rust brengen en je helpen ontspannen zolang je niet te veel van je lichaam vergt en je jezelf op geen enkele manier afleidt.

Je kunt dit doen door rennen, lopen, zwemmen, fietsen, roeien, tai chi of dansen, wanneer je helemaal in de handeling opgaat.

Alles wat je bij deze activiteit normalerwijze als vanzelfsprekend beschouwt, observeer je nu gefascineerd.

De beweging van elke arm en elk been. Het gevoel onder je voet als hij de grond aanraakt en zich afzet.

Wees je bewust van deze gewaarwordingen zoals ze komen en gaan.

Dan ontdek je dat de activiteit zelf, niet waar je het doet, of het doel of resultaat ervan, voor rust en vreugde zorgt.

Het kleine boek van de stilte – Paul Wilson