Geweld tegen vrouwen. Onafhankelijkheid. Mensenrechten.

Geweld tegen vrouwen. Onafhankelijkheid. Mensenrechten.

Vrijdagavond 25 november, we zijn onderweg om de wekelijkse boodschappen te brengen naar onze moeder. We komen langs het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

Het gebouw kleurt opvallend oranje. Verbazing bij mijn partner en mij. Hebben we wat gemist? Kleurde het gebouw al langer oranje? Wat is er aan de hand?

Zaterdag lees ik dat 25 november de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen was. En dat er gebouwen tot en met 10 december, de Internationale Mensenrechtendag, oranje zullen kleuren.

25 november is ook de dag dat mijn moederland Suriname onafhankelijk werd van Nederland. Een “feestdag” met een zwarte rand. Leed dat geleden is wordt onder de mat geveegd. Door velen. Niet te lang bij stil staan. Het is deel van de geschiedenis. Helaas is de daarbij ontstane trauma geen geschiedenis. De meeste Surinamers leven hun leven met de gevolgen van deze traumatische verleden.

Onrecht is mijn rode draad. Geweld tegen vrouwen. Meisjes, vrouwen die als bezit en onmondig gezien worden. Over de hele wereld. Ook in ontwikkelde landen. In de eerste wereldlanden.

Het zichtbare kunnen we makkelijk over oordelen en veroordelen. Het gaat om het niet zichtbare geweld dat meisjes en vrouwen aangedaan wordt. Over dit onzichtbare geweld kunnen we niet oordelen en veroordelen want we zien het niet.

Onrecht is mijn rode draad. Onafhankelijk Suriname. Het land gaat zwaar gebukt onder het koloniale verleden. Het lijkt maar niet uit de negatieve spiraal te kunnen komen en tot bloei te komen als het prachtige land dat het werkelijk is.

Het is de geschiedenis van een land dat zwaar heeft geleden onder het bewind van de overheerser. Een trauma dat voor velen niet zichtbaar is. Over dit onzichtbare trauma kunnen we niet oordelen of veroordelen want we zien het niet.

Het oranje kleuren van de gebouwen duurt tot 10 december. De Internationale Mensenrechtendag.

“Mensenrechten: De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken.”

Een enorm zwaar thema. Wat de rechten zijn van de mens is helder. Een ieder kan er aanspraak op maken. Er is wereldwijd een groot probleem om de mensenrechten na te leven zoals het hierboven simpel omschreven is.

Dagelijks komen de berichten langs de diverse kanalen bij ons binnen. Over de schendingen van de rechten van de mens.

Onrecht is de rode draad.

Het is van alle tijden, van alle landen en zeer lastig uit te bannen.

Onrecht. Trauma